Menu Close

Er reizen meer mensen via Schiphol en er vinden meer vluchten plaats

Vergeleken met april vorig jaar zijn er meer passagiers vertrokken vanaf het vliegveld van Amsterdam en hebben er ook meer vluchten (aankomsten en vertrekken) plaatsgevonden.

De cijfers

In april reisden er meer dan 6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Daarmee groeide dat aantal met 1.6% vergeleken met diezelfde maand in 2018.  Als er wordt gekeken naar bestemmingen en vertrekpunten dan vlogen circa 4,31 miljoen van die passagiers van en naar bestemmingen binnen Europa. Het overige deel van de passagiers vloog naar bestemming op andere continenten. Circa een derde van alle passagiers bleef niet in Amsterdam, vertrok er ook niet vandaan, maar maakt een overstap via het vliegveld.

Daarnaast werd er ook gekeken naar de vliegbewegingen

Ook als het gaat om het aantal vliegbewegingen werd er een toename gesignaleerd. Hierbij werd er gekeken naar de cijfers zowel met de General Aviation vluchten en zonder General Aviation vluchten. Onder General Aviation wordt verstaan vliegtuigen en andere luchtvaartuigen die niet tot de grote passagiersvliegtuigen kunnen worden gerekend en die daarnaast ook geen vracht vervoeren. Het totaal aantal vluchten inclusief General Aviation steeg met 0.4%.Het aantal nachtvluchten is overigens verminderd. Een oorzaak hiervoor kan niet direct gevonden worden. Het betrof zelfs een daling van ruim 12 procent.

Tenslotte is er nog gekeken naar de vrachtvluchten

Er is niet afzonderlijk gekeken naar de toename van eventuele vrachtvluchten. Wel is er gekeken naar de hoeveelheid vracht die is vervoerd. Die hoeveelheid is met bijna 10% afgenomen. Opnieuw is het niet direct duidelijk waar dat door komt. In totaal werd er wel bijna 130 ton aan vracht vervoerd. Daarvan kwam circa de helft aan in Nederland en vertrok de andere helft juist uit Amsterdam.