Menu Close
KLM

Geen extra klimaatvoorwaarden nodig bij staatssteun KLM volgens rechter

De rechter heeft verklaard dat de overheid geen extra duurzaamheidseisen hoeft te stellen aan KLM als voorwaarde voor staatssteun. De uitspraak is gedaan in een zaak die door Greenpeace was aangespannen tegen KLM. De noodlijdende luchtvaartmaatschappij zou anders te veel benadeeld worden ten opzichte van internationale concurrentie.

KLM ontvangt 3,4 miljard steun van de Nederlandse overheid in de vorm van leningen en garanties. Dit heeft de luchtvaartmaatschappij hard nodig om te kunnen overleven, nu het reizen grotendeels onmogelijk is geworden door de coronacrisis. Greenpeace eist dat er wat tegenover het steunpakket staat en wilt dat de overheid duurzaamheidseisen stelt aan KLM, zodat het bedrijf meer werk gaat maken van het verlagen van de uitstoot. 

7 procent van de CO2-uitstoot

KLM is volgens Greenpeace één van de grootste CO2-uitstoters van ons land en vorig jaar verantwoordelijk voor 7 procent van de totale CO2-uitstoot. In de zitting gaf Greenpeace aan zich in de eis te baseren op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hierin staat opgenomen dat de overheid een zorgplicht heeft, wat volgens Greenpeace betekent dat de overheid zich in moet spannen in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. In Uganda is de staat bijvoorbeeld door de rechter verplicht om ervoor te zorgen dat de uitstoot van CO2 met 25 procent terug wordt gedrongen. 

Vliegen met social distancing

KLM en andere luchtvaartmaatschappijen willen zo snel mogelijk weer vluchten aan gaan bieden. Er worden veel creatieve oplossingen verzonnen als antwoord op de momenteel geldende social distancing-eisen. Ook zijn er landen die een medisch attest eisen, waaruit blijkt dat de reiziger corona-vrij is. Anabel Rodríguez, voedingsspecialist bij het online platform SUPPLEMENTGUIDE, geeft aan dat reizigers ook zelf aan de weerstand kunnen werken in de weken voordat ze op het vliegtuig stappen. ‘Je bent minder vatbaar voor bacteriën op het moment dat je immuunsysteem sterker is en daarnaast is de kans kleiner dat je ernstig ziek wordt mocht je wel besmet worden. De kans op een spoedig herstel is ook groter bij een goede weerstand.’ 

Beslissing in het voordeel van de overheid

De rechter heeft in het voordeel van de overheid besloten en hoeft niet verplicht te worden om extra duurzaamheidsdoelstellingen te krijgen. De luchtvaartmaatschappij vliegt enkel internationaal. Hierdoor tellen de emissies niet mee bij milieudoelstellingen van Nederland. Ook wordt als zwaarwegend argument aangedragen dat het opleggen van extra milieueisen de internationale concurrentiepositie zou schaden. Hierdoor kan KLM nog verder in de problemen komen. Zo krijgt Duitse tegenhanger Lufthansa bijvoorbeeld ook staatssteun in ruil voor een belang. 

Enkele eisen gesteld

Wel zijn er enkele eisen gesteld door het kabinet voor het verstrekken van een pakket van 3,4 miljard euro. De CO2-uitstoot moet in 2030 teruggebracht zijn tot het niveau van 2005 en tegen die tijd moet er voor 14 procent duurzame brandstof gebruikt worden. Greenpeace geeft aan teleurgesteld te zijn over de uitspraak en dit een verlies voor het klimaat te vinden. De organisatie is zich momenteel aan het beraden op vervolgstappen in de zaak.